Condicions generals d’ús i contractació

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals del lloc web:

Web: https://fruitesandreu.cat/
Titular: ANDREU ARAGONÈS MENCHERO (en endavant Fruites Andreu)
Domicili: Partida Malgovern 15, 25192, Lleida
C.I.F: 47685352G
Telèfon: 679 962 958
Correu electrònic: fruitesandreu@gmail.com / comandes@fruitesandreu.cat

 

 

 1. Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents Condicions Generals d’utilització i contractació, tenen com a objecte regular la posada a disposició de la informació subministrada en  las nostres pàgina web, així com la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris i el titular del lloc web.

 

 

 1. Condicions d’usuari i acceptació

La contractació de qualsevol producte i / o servei confereix la condició de “Client” i ha de conèixer i acceptar les condicions generals de la contractació incloses en el present text, així com en el seu cas, les condicions particulars que regeixin l’adquisició.

Només les persones majors de 18 anys estan autoritzades a fer ús dels serveis de comerç electrònic a través del lloc web.

Mitjançant l’acceptació de les Condicions Generals d’ús i contractació el Client declara:

 • Que és una persona major d’edat i amb capacitat per contractar.
 • Que resideix a Espanya o en lloc on regeix la legislació espanyola.
 • Que ha llegit i accepta les presents Condicions Generals.

 

 

 1. Modificacions de l’avís legal i condicions generals

FRUITES ANDREU podrà modificar les Condicions Generals sense previ avís, per la qual cosa és aconsellable que aquestes siguin llegides en cada visita a la nostra pàgina web. Aquestes modificacions són d’aplicació a partir de la publicació en el lloc web i no podran aplicar-se als contractes conclosos anteriorment. En qualsevol cas, figurarà la data de revisió de les condicions generals. Cada compra es regeix per les Condicions Generals vigents en la data de la comanda. En tot cas, abans de qualsevol procés de contractació es podran consultar les Condicions Generals.

 

 

 1. Responsabilitat de FRUITES ANDREU

Els productes i serveis presentats en la nostra pàgina web són conformes a la legislació espanyola. L’accés a la pàgina web serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l’usuari, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l’ús que faci del lloc web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic , tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades per la nostra pàgina web, obligant a l’usuari a mantenir indemne a FRUITES ANDREU per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

FRUITES ANDREU no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a FRUITES ANDREU, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la botiga, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a FRUITES ANDREU, degudes a l’usuari, a tercers, o supòsits de força major. FRUITES ANDREU no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan de la nostra pàgina web.

FRUITES ANDREU no respon en cap cas que els usuaris utilitzin  la pàgina web de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

La responsabilitat civil de FRUITES ANDREU pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari o consumidor renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a FRUITES ANDREU per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits a través d’aquest website així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés a aquest, incloent-se pèrdues de dades, o un altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a FRUITES ANDREU.

 

 

 1. Obligacions dels usuaris

Amb caràcter general l’usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en el website i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de FRUITES ANDREU   , els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors d’edat sense el consentiment exprés dels seus pares, FRUITES ANDREU    no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari i per tant no pot constatar l’edat dels mateixos.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior durant la utilització de la nostra pàgina web  per part de l’usuari, aquest es veu obligat a:

 • a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d’usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats.
 • b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 • c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol de els equips, sistemes o xarxes de FRUITES ANDREU, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de FRUITES ANDREU o en general de qualsevol tercer.
 • d) No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través de la nostra pàgina web, ja no utilitzar els continguts i la informació del mateix per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers, de no existir autorització expressa.
 • e) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del website o a la utilització de qualsevol dels serveis del mateix, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma
 • f) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de FRUITES ANDREU, els seus proveïdors o tercers.
 • g) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer.

 

 

 1. Realització de la comanda
PAS   INSTRUCCIONS
Pas 1 Accedir a la nostra pàgina web https://fruitesandreu.cat/ Per a realitzar una comanda es necessari connectar-se al nostra pàgina web https://fruitesandreu.cat/
Pas 2 Accedir a l’apartat “EL MEU COMPTE” Per tal de poder realitzar la comanda, el usuari haurà d’omplir el formulari que apareix en aquest apartat “EL MEU COMPTE” amb les seves dades personals, per poder realitzar la compra amb èxit i la seva posterior entrega.
Pas 2 Omplir la Cistella de compra

“CARRO”

L’Usuari haurà d’afegir el producte que desitja adquirir a la cistella, segons les indicacions recollides en pantalla.

Els preus i ofertes presentats en la nostra pàgina web són vàlids per a encàrrecs via on-line i en la nostra pàgina web.

Pas 3 Validar compra

“COMPRA”

Emplenant a aquests efectes els formularis de comanda subministrades (Dades que identifiquen l’usuari, Dades de facturació, Tipus d’enviament, Dades de lliurament, forma de pagament i Comanda) i validar la compra.

La validació de la comanda per part del Client suposa expressament el coneixement i acceptació d’aquestes condicions generals de contractació com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per FRUITES ANDREU    constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre FRUITES ANDREU    i els seus clients. FRUITES ANDREU    arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible.

Pas 4 Pagament El pagament sempre es podrà efectuar de la següent forma:

–       Al servei a domicili, la forma de pagament serà a través de targeta de crèdit o Bizum.

Un cop efectuada la compra i un cop comprovat el pagament dels productes, en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l’execució de la compra, FRUITES ANDREU  li remetrà al Client a través de correu electrònic  el comprovant de la seva compra.

  

 

 1. Preus

Els preus dels productes es troben indicats en la pàgina web  inclouen els impostos relatiu al IVA.

Durant el procés de compra apareixerà desglossat l’import corresponent a la carga impositiva d’acord al tipus vigent en cada moment i aplicable als productes i/o serveis comercialitzats.

 

 

 1. Anul·lacions de les comandes

El client pot cancel·lar una comanda amb un mínim de 24h laborals d’antelació respecte la data de lliurament de la comanda. Per a això, hauràs d’enviar-ens un correu electrònic  a comandes@fruitesandreu.cat amb el teu número de comanda i les teves dades personals.

Una vegada rebut, procedirem al reemborsament de l’import dels productes i les despeses d’enviament si es donés el cas.

 

 

 1. Devolucions de les comandes

Garantim sempre la qualitat dels nostres productes. Si reps un producte en mal estat no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres en un termini de 24/48 h a través del nostre correu electrònic  comandes@fruitesandreu.cat, adjuntant una fotografia amb l’estat del producte. Intentarem donar-te la millor solució en el menor temps possible.

En el cas que no estigués en bones condicions, descomptarem el seu valor en la següent compra, aquest saldo el veuràs reflectit dins del teu perfil de client. Si ho prefereixes, també podem abonar la quantitat directament en el teu compte bancari. El retorn es farà efectiu entre 48 i 72 h amb la modalitat de pagament realitzada pel client.

 

 

 1. Lliurament de les comandes

FRUITES ANDREU  realitzarà enviaments a domicili dins  la localitat de Lleida i Catalunya.  Nosaltres mateixos realitzem l’entrega al domicili del client. El termini d’entrega de la comanda al domicili  seria de 24 hores.

També realitzem enviament per la resta de Catalunya, l’entrega a domicili es realitza a traves de Correos Express, l’entrega es realitza dins les 48-72 hores.

Els enviaments seran gratuïts a partir de 20 euros. Totes aquelles comandes inferior a 20 euros tindran un cost addicional de 6 euros.

Al tractar-se de comandes alimentàries el termini serà ràpid per la rapida consumició de la comanda.

IMPORTANT: FRUITES ANDREU  no es fa responsable de l’incompliment o retràs en l’entrega de la comanda, o de qualsevol obligació que quedi fora de l’abast del nostre control, com son els casos de força major, casos fortuïts, inclemències meteorològiques, catàstrofes naturals, pandèmies mundials. FRUITES ANDREU  no es responsabilitza en el compliment dels terminis d’entrega que depenen de l’empresa de transports o tercers aliens, per el que nos ens responsabilitzem de les vagues, tancaments, accidents o altres causes de força major que impedeixen el compliment dels mateixos.

Hem de dir, que la major part de les entregues de les comandes es realitzen dins del termini indicat, ocasionalment es poden produir retards a causa d’errors de transcripció de dades, inclemències a causa de factors meteorològics, que les comandes es realitzin amb temporades on hi ha gran volum de comandes. En aquests supòsits el client es pot posar en contacte amb nosaltres a través de correu electrònic a  comandes@fruitesandreu.cat per tal de poder resoldre la incidència en la major brevetat.

 Horari d’entrega de la comanda.

 • Repartim totes les tardes de dilluns a dissabte a partir de les 17 hores fins les 21.30 hores.
 • Abans de sortir a repartir us trucarem i concretarem l’hora exacta de l’entrega.

Com realitzem l’entrega de la comanda?

El client podrà tria les següents opcions:

 • Lliurament a domicili: concretem dia i hora que li vagi bé al client.
 • Recollir a les nostres parades del mercat: en horari de 9 a 14 h, es poden adreçar els dijous al mercat del Camp d’Esports de Lleida, els dissabtes al mercat de Barris Nord de Lleida i diumenges al mercat de la localitat de Torrefarrera.
 • Recollir a la nostra finca: si ho prefereixen, ho poden recollir a la nostra finca situada a la Partida Malgovern 15, 25192, de la localitat de Lleida.

 

 

 1. Pagament

FRUITES ANDREU proposa com a mitjà de pagament :

 • Pagament per Targeta de Crèdit: Visa i Master Card han desenvolupat un sistema per realitzar de forma segura pagaments a Internet. El sistema de Comerç Electrònic Segur es basa en què l’emissor de la targeta (banc o caixa d’estalvis) identifiqui al titular de la mateixa abans d’autoritzar el pagament per Internet.FRUITES ANDREU està adherit a aquest protocol de seguretat pel que, un cop seleccionat el producte a comprar i introduït el número de la targeta, s’obre una finestra de l’emissor que li sol·licita la seva identificació.Les dades de la seva targeta i la contrasenya queden protegits per aquest sistema de seguretat des del moment de la seva introducció. Un cop completada la identificació, l’emissor comunica a FRUITES ANDREU que la compra l’està realitzant el titular de la targeta, de manera que aquest pugui completar el procés. Si la identificació no ha estat satisfactòria, l’emissor ho comunica a FRUITES ANDREU perquè procedeixi en conseqüència.Aquesta finestra està fora del control de FRUITES ANDREU, i és responsabilitat de la seva Emissor qualsevol incidència que pugui sorgir amb la mateixa, havent de contactar amb aquesta entitat si es trobés davant d’aquesta situació.

  FRUITES ANDREU es reserva el dret a rebutjar qualsevol operació realitzada amb targeta de crèdit. En aquest cas procedirem a reintegrar l’efectiu a la targeta original. En aquests casos i si el Client està interessat en progressar en la compra dels articles demanarem una transferència bancària.

  En cas d’impagament pel Client, total o parcial, en la data de venciment pactada per a un o més enviaments de productes, FRUITES ANDREU podrà suspendre o cancel·lar qualsevol tramesa o Contracte pendent, sense incórrer en responsabilitat per qualsevol dany o pèrdues, inclòs el lucre cessant, o danys per retard o pèrdua de producció ocasionats al Client. L’anterior facultat de FRUITES ANDREU en cap cas alliberarà al Client de les seves obligacions contractuals amb relació als pagaments deguts i a la recepció de productes.

 • Pagament per BIZUM: Bizum és la nova solució de pagaments a través de mòbil compte a compte que permet enviar i rebre els fons en temps real. Per a més informació i saber com funciona, visiti la seva pàgina web https://bizum.es/politica-de-privacidad/.En cas d’impagament pel Client, total o parcial, en la data de venciment pactada per a un o més enviaments de productes, FRUITES ANDREU podrà suspendre o cancel·lar qualsevol tramesa o Contracte pendent, sense incórrer en responsabilitat per qualsevol dany o pèrdues, inclòs el lucre cessant, o danys per retard o pèrdua de producció ocasionats al Client. L’anterior facultat de FRUITES ANDREU en cap cas alliberarà al Client de les seves obligacions contractuals amb relació als pagaments deguts i a la recepció de productes.

 

 

 1. Dret de desistiment

D’acord amb el que disposa l’article 102 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, estableix que el consumidor i usuari podrà exercir el dret de desistir del contracte durant el període de 14 dies naturals, sense indicar cap motiu, incorrent amb els costos descrits en els articles 107.2 i 108 de l’esmentat precepte legal. El termini legal expirés transcorregut els 14 dies naturals, des que l’usuari/consumidor va adquirir la possessió del bé adquirit mitjançant la compra per la pàgina web.

Tal com estableix l’article 104 apartat primer, lletra a) en tractar-se d’un contracte de servei, el còmput per comptar els 14 dies naturals s’iniciarà des del dia de la celebració del contracte, des de la recepció del correu electrònic de confirmació del pagament .

 • Com ha d’exercir el dret de desistiment

Per exercir el dret de desistiment hauràs de notificar a FRUITES ANDREU  per escrit la teva decisió de rescindir exercir el dret de desistiment mitjançant escrit dirigint-te a FRUITES ANDREU .

Per complir el termini de desistiment n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per part teva d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini indicat de 14 dies naturals. L’usuari/client, independentment del mitjà que esculli per comunicar la seva decisió, ha d’expressar de manera clara i inequívoca la seva intenció de desistir del contracte de compra. Recordeu que la comunicació s’haurà de realitzar i enviar dins del termini legalment conferit.

 • Excepcions al dret de desistiment

En el nostre cas el client NO PODRÀ REALITZAR EL DRET AL DESISTIMENT, ja que els nostres productes son fruites i verdures, els quals han de consumits dins un termini de temps relativament curt, ja que son bens perennes.

D’acord amb l’estipulat en l’article 103, apartats d), e, f del R.D. Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, no podrà exercir-se el dret de desistiment respecte a aquells béns que:

 1. El subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.
 2. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat des precintats després del lliurament.

 

 

 1. Garantia dels productes

En el cas de producte fungibles, com són els aliments, no és aplicable la garantia recollida a l’article 120 TRLGDCU.

 

 

 1. Atenció al client

El client per qualsevol dubte  o consulta que pugui tenir el client, així com hagi de comunicar algun canvi en les seves dades, haurà d’enviar un correu electrònic a  comandes@fruitesandreu.cat.

Podrà exercir els seus dret d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, informació, supressió, cancel·lació i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades. Vostè haurà d’enviar-nos un escrit adjuntant una còpia  dels seu document d’identitat i indicant l’exercici del dret que vol exercir, a través del nostre correu electrònic  comandes@fruitesandreu.cat

Si dins el termini d’un mes no hem atès l’exercici del seu dret, podrà interposar la seva queixa davant l’autoritat de control competent.

Que en el supòsit , que presenteu una queixa o reclamació mitjançant aquesta via i no quedi satisfet amb la solució , si ho desitgeu, podreu acudir al Departament de Consum de la Generalitat de Catalunya, a traves de l’enllaç http://consum.gencat.cat/ca/el-consum/despres-de-la-compra/reclamacions/

 

 

 1. Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d’efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, s’hauran de fer per escrit i s’entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu ordinari al domicili de l’altra part o al correu electrònic d’aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.

 

 

 1. Nul·litat i ineficiència de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

 

 1. Resolució de conflictes de forma extracontractual

Seguint les directriu marcades per la Llei 7/2017, de 2 de novembre, en la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva  2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de conflicte en matèria de consum.

La nova normativa exigeix que en cas de conflicte entre el consumidor i l’empresari (article 3 de la citada Llei), es podrà resoldre a traves d’un procediment extrajudicial davant d’un organisme autonòmic competent (article 26 de la citada Llei). La finalitat que persegueix la citada llei, és la de garantia que els consumidors residents a la Unió Europea tinguin accés a mecanisme de resolució de conflictes amb matèria de consum.

Departament de Consum de la Generalitat de Catalunya: Departament de Consumo, el usuari/consumidor  pugui realitzar la reclamació clicant el següent enllaç.

http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/

Unió Europea:  L’usuari/ consumidor també podrà accedir a la plataforma digital, per a la resolució de conflicte de forma alternativa, accedint a través del següent enllaç.

https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_es.htm

 

 

 1. Legislació aplicable

Les compres realitzades a través de la pàgina web de FRUITES ANDREU es troben sotmeses a la legislació espanyola.

Les presents Condicions Generals de la Contractació es troben sotmeses, entre d’altres, a la següent Normativa:

 • Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista ( “LOCM”).
 • Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació ( “LCGC”).
 • Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre ( “TRLGDCU”).
 • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ( “LSSICE”).
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. ( “LOPD-GDD”).
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i de la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE.
 • Llei 7/2017, de 2 de novembre, en la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva  2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de conflicte en matèria de consumo.

 

 

 1. Fur aplicable

En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els jutjats i tribunals que, si s’escau, coneixeran de l’assumpte, són els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la que s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l’obligació o al del domicili de la part compradora.

 

 

Les presents condicions generals de contractació es troben actualitzades al juny del 2023.

 

 

Obrir Whatsapp
Parlem per Whatsapp?
Hola! En què et podem ajudar?